Menu
نویسنده مطلب : حمید

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


سلام

من مدت کمی هست که با متمم و ایده بسیار خوب اون آشنا شدم، چند بار در زمان های مختلف به اون سر زدم و هر بار پراکنده مطالبی رو خوندم که احساس میکنم به همه اونها نیاز دارم. و از همه مهمتر اینکه به این نتیجه رسیده بودم که باید برای متمم و مطالعه و فعالیت در اون جابی مناسبی در برنامه روزانه ام پیدا کنم، با خوندن مطلب لالا تصمیم جدی گرفتم، هر رزو صبح قبل از شروع فعالیت کارام به متمم بیام. در مورد توقف بعد از خوندن هر مطلب تا حدودی اینن مورد رو رعایت میکنم ولی باید بیشتر بشه و اینکه خیلی خوب میدونم یکی از بزرگترین ایردات رفتاری من تنبلی در یادداشت برداریه

مرسی