محمد خذری - دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : محمد خذری

مطلب مورد بحث:

دنیای زیبای رنگها - این بار رنگ سیاه


به نام خدا

با سلام .

از کلیه تصاویر لذت بردم . متوجه شدم قبلا اینها را دیده ام ولی به زیبایی انها کمتر توجه داشته ام.

اگر انسان با شعور و حضور ذهن  دنیا را حس کند , فکر میکنم همه چیز متفاوت بشه .

معمولا این کار را فراموش میکنیم که حضور کامل داشته باشیم