Menu
نویسنده مطلب : حلیمه اسکندری

مطلب مورد بحث:

تاکتیک های مذاکره | مهارت سکوت کردن در مذاکره


غالبا با توجه به معنی سکوت در فرهنگ ما تحت عنوان سکوت علامت رضایت است موضوع بحث بسیار جالب بود و با این دیدگاه به موضوع توجه نکرده بودم .

سکوت هدفمند در مذاکرات بسیار سودمند می باشد و همزمان با سکوت و تمرکز بر موضوع گاهی به تمام جوانب کار پرداخته می شود.

البته باید افراد دانش مزایای سکوت را داشته باشند و برای این منظور در سازمانها واحد آموزش این مسئولیت خطیر را به عهده دارد.

 

مطالب بسیار مفید بود .