Menu
نویسنده مطلب : احمد احمری نیت

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


خیلی خلاصه،اگر کاربردی باشه ما با داشتن اون دانش باید بتونیم وارد دنیا و زندگی شده و شاهد تاثیر اون دانش در رفتار،نگرش،محیط و اقداماتمون باشیم.

مثلا یک سی دی آموزش نرم افزار ،یک کلاس هدف گذاری و غیره ،به شرطی که در اون زمان و مکان قابلیت پیاده سازی داشته باشه