Menu
نویسنده مطلب : حسین محمدعلی

مطلب مورد بحث:

دیجیتال بیزینس | انواع کسب و کارها بر اساس سهم تکنولوژی دیجیتال در آنها


۱- یک دفتر ساخت بازی‌های دیجیتال: محصول دیجیتال است در فضای فیزیکی و با فرایند فروش آنلاین.

۲- رستوران زنجیره‌ای به همراه خدمات اینترنتی: محصول فیزیکی در فضای فیزیکی با فرایند فروش آنلاین و فیزیکی

۳- سایت فریلنسری: خدمات و محصولات آنلاین در فضای آنلاین با فرایند آنلاین