Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


حمایت احساسی:
  قهر نکنه.
  هر موقع  من رو می بینه بی درنگ بیاد پیشم و دمش رو تکون بده. ;)
حمایت ابزاری:
  هر سال هزینه اشتراک متمم رو واسم واریز کنه چون خودم نمی تونم خارج از ایران انجامش بدم.
  سر قولی که داده وایسه.
حمایت اطلاعاتی:
  وقتی چیزی رو نمی دونه بگه نمی دونم و اطلاعات ساختگی نده (نداشتن اطلاعات ، بهتر از داشتن اطلاعات گمراه کننده است).
  موقعی که ازش راهنمایی می خوام سوالهای خوبی بپرسه تا ذهنم رو روشن تر کنه.
حمایت ارزیابی و شناخت:
 بدونه من چقدر از دقت در انجام کارها لذت می برم و با سمبل کاری میونه ای ندارم  دائم گوشزد نکنه چرا انقدر دقت می کنی، بزن بره، ولش کن…
موقع تعریف از من اغراق نکنه.