Menu
نویسنده مطلب : فرشته اسماعیلی

مطلب مورد بحث:

متمم را برای بهبود کیفیت زندگی شخصی می‌خواهم


کاش در کنار همه ی مباحثی که تو متمم ارائه میشه که همشون هم کارایی دارن و فوق العاده هستن کمی در مورد تمرکز رو کارای خودمون بحث میشد اینکه یاد بگیریم با روش های درست و همیشگی رو فعالیتهای خودمون فکر کنیم تا رو مسائل و زندگی دیگران مشکل خودم همینه اینکه راحت می تونم مشکلم رو مطرح کنم خوشحالم