Menu
نویسنده مطلب : کاظم اقبالی

مطلب مورد بحث:

دیدن به شکلی دیگر | تمرینی برای خلاقیت


در اوج بحران میشه خلاقیت داشت،با نگاهی به برندهایی مثل دیجی کالا و دیوار،کافه بازار ،نتبرگ،در شرایطی که همه از بحران صحبت میکردند،این برندها برای خود و صدها نفر دیگه درآمد زایی کردند و آینده خود را تضمین کردند،که از یک گروه سیستماتیک و کاملا خلاق این کار بر میاد.