Menu
نویسنده مطلب : میلاد آقاجوهری

مطلب مورد بحث:

استعداد تجسم فضایی و درک ساختارها


حس می کنم اوضاعم خوبه تو  این استعداد!

یکی بخاظر اینکه در این تست شرکت کردم:

http://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=1118

و گفنت خوبه تواناییت

یکی هم در آزمون کاغذ و تایی که آقای علی کرمی گذاشتن ۳ نزده! و یک غلط داشتم.

که به نظر خوب میاد.

یکی هم این که در در نقشه کشی صنعتی نسبتا خوب هستم البته نسبتا چون هستند کسانی که تو این زمینه جدا قوی تر هستن.

یکی از مشکلات من هم اینه که میخوام از همه چیز سر در بیارم و چون میدونم در نهایت کلی چیز در دنیا خواهد موند که من ازشون سر در نیارم ناراحتم متاسفانه…

از این که بفهمم یچیزی چطور کار میکنه خوشم میاد درین استعداد از ۱۰ به خودم ۷.۵ میدم