Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی | دیدن افق‌های دور و نگاه به جلو


اگر هدف از این استعداد آینده نگری و صبوری باشه در یک دیدگاه کلی میشه گفت ، این دیدگاه در نسل های قدیمی بهتر از نسل کنونی است .

تحمل و صبر نسل قدیمی بهتر بود و برای بدست آوردن خواسته هایشان تلاش زیاد می کردند و صبوری را پیشه می کردند اما نسل کنونی نیامده می خواهند بروند.

یک مثال ساده در جهیزیه ای است که نسل امروزی انتظار دارند پدر و مادر برایشان تهیه کنند ، آنچه که این نسل می خواهند آن چیزی است که برای یک عمر کفاف می دهد و بنظر می رسد دیگر خودشان نباید تلاشی برای خرید داشته باشند ، در حالیکه قبلا مایحتاج اصلی که نیاز اولیه زندگی بود فراهم می شد و زوج با تلاش خودشان بقیه زندگی را فراهم می کردند.

در ارتباط با کار هم همین بود ، مهم اشتغال بود و یادگیری و همون اول انتظار پست ، حقوق بالا و ماشین و …. نداشتند ولی امروزی ها همه را با هم می خواهند و تحمل سختی کشیدن را ندارند.

کسانی که در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ دیپلم گرفتند می دانند چقدر برای ورود به دانشگاه صبر کردند ( طعنه های اطرافیان را به جان خریدند و دم بر نیاوردند ) ، برای دلایل بی مورد از تحصیل باز ماندند و لی باز هم ناامید نشدند و از پای ننشستند و تلاش کردند که به آینده مورد انتظار دست پیدا کنند.