Menu
نویسنده مطلب : سین میم

مطلب مورد بحث:

تعریف حمایت اجتماعی چیست؟ معرفی انواع حمایت های اجتماعی


نمونه های حمایت احساسی، عاطفی: – اینکه بتوانم بی مهابا در خصوص مشکلات زندگی زناشویی خود با کسی سخت بگویم. – اینکه بتوانم بی مهابا و به دور از ترس قضاوت شدن، در خصوص رویاها و آرزوهایم با کسی سخت بگویم. نمونه های حمایت ابزاری و فیزیکی: – اینکه کسی هست که بتوانم ماشینش را برای یک جلسه ضروری از او قرض بگیرم. – اینکه کسی باشد که زمان اثاث کشی خانه یا تغییر دکوراسیون بتوانم از حضور وی صرفا برای حضور کوتاه مدت و تظارت بر فعالیت ها کمک بگیرم. – اینکه کسی باشد که بتوانم از وی برای ثبت شرکت در ….، به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کمک بگیرم. – کسی که وقتی در ۱۴ ساعت انتظار پرواز بعدی هستم، در شهر منتظرم باشد و مایل به گذران وقت با من باشد. نمونه های حمایت اطلاعاتی: – اینکه کسی باشد که بتوانم در خصوص قوانین مالیاتی شرکت ها در …. از وی اطلاعات بگیرم. – اینکه کسی باشد که بتوانم در خصوص ضعف ها و نقایصم در رهبری و مدیریت شرکت از وی کمک فکری و تجربی بگیرم. نمونه های حمایت در ارزیابی و شناخت: – اینکه کسی باشد که وضعیت صعود یا افول برند شخصی من را در طول زمان بر اساس معیارهای خودم ارزیابی کند. – اینکه کسی باشد که بدون سوگیری وضعیت من و اینکه از کجا به کجا رسیده ام را ارزیابی کند.