Menu
نویسنده مطلب : مریم خانوم

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا این هدف اصلی من در زندگی بود؟ یا هدف اصلیم پشت این اهداف گم شده؟

مثلا آیا هدف من تحصیل توی این رشته واسه پول بیشتر دراوردن بود؟ خوب اگه اره این پول واسه چی؟

واسه آسایش خودم؟ واسه خریدن یه ماشین؟ یا واسه کمک به دیگران؟

و آیا تونستم با یافتن هدف اصلی زندگی ام به اون برسم؟