Menu
نویسنده مطلب : زهرا

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: درباره آسیب پذیری


ما باید نقاط ضعف مان را نادید نگریم، آنها شناسای کرده و به نقاط قوت تبدل کنیم. خود را پشت دیوار های که خود ساخته ایم پنهان نکنیم. شجاعت بیان احساسات خود را داشته باشیم. ممکن است فکر کنیم که با پنهان کردن خود پشت این دیوار ها در کوتاه مدت از خود دفاع کنیم ولی این پنهان کردن دردی دیگری را بوجود می آورد(درد پشیمانی ) بعضی وقت ما به دلیل ترس از آسیب پذیری بهترین فرصت ها از قبیل عشق، ارتباط و… را از دست می دهیم که عمیق ترین غصه ها را بوجود می آورد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟