Menu
نویسنده مطلب : رزا

مطلب مورد بحث:

هنر استعفا فراتر از نوشتن نامه استعفا است (فایل صوتی + دانلود نسخه pdf)


حرف شما را در کلیت آن قبول دارم چون بسیاری از مشکلات ما از انسان بودن ما ناشی میشود . مثلا این که در آمریکا هم همه چیز بر مبنای شایسته سالاری نیست و روابط مهم است  حرف درستی است ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است که اگر جز این بود بین ما  و آنها هیچ تفاوتی نبود و مثلا در زمینه علمی ما و آنها در یک سطح بودیم .