Menu
نویسنده مطلب : سید احمد بنی جمالی

مطلب مورد بحث:

تاریخ بیهقی


سالها قبل در کتاب های درسی دبیرستان نظام قدیم مطلبی بود راجع به  واژه «سخنرانی» و نویسنده که درست یادم نیست چه کسی بود توضیح مفصلی داده  بود که این واژه از برساخته های معاصرین است و در آثار کلاسیک ما با واژه سخندانی رو برو‌می شویم و به این بیت سعدی نیزاستشهاد کرده بودند که « به عمل کار بر آید به سخندانی نیست»

با خواندن سخن بیهقی در باب ارائه رفرنس که « سخنی نرانم که خوانندگان…» یاد آن متن درسی دوره خودمان افتادم و به نظرم رسید از دقت کافی برخوردار نبوده و این واژه چندان بی سابقه هم نبست ودر کتاب مشهوری چون تاریخ بیهقی بکار رفته است و جالب اینکه تا این لحظه خودم هم گمان میکردم واژه سخنرانی غلط مصطلح است

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟