Menu
نویسنده مطلب : سمیه معتمدی

مطلب مورد بحث:

علف های هرز در زمین برنامه ریزی شما


این علف های هرز کوچک گاهی به راحتی به چشم ما نمی ایند .

مثلا چک کردن تلگرام برای ۵ دقیقه که ناگهان متوجه میشیم نیم ساعت از زمانمان را به ان اختصاص دادیم یا ناخنک زدن به شکلات و شیرینی وقتی برنامه کاهش وزن داریم و ….

یکی از راه های  شناسایی  زمان های هدررفت ما،یادداشت برداری هر دو ساعت از فعالیت های روزانه به مدت حداقل یک هفته است .با این کار به راحتی میتونیم متوجه بشیم که علف های هرز و گل هامون کجای زمین مون رشد کرده و ما بیشتر از کدومشون مراقبت میکنیم.