Menu
نویسنده مطلب : معصومه فردوس مقدم

مطلب مورد بحث:

روی کدام گروه حساب بازکرده‌اید؟ فهمیده‌ها یا نفهمیده‌ها؟


در نگاه اول فکر کردم که مشتری ناآگاه و غیر مطلع برای کار من بهتر است و زودتر می تونم کارش رو انجام بدم.
خوب که فکر میکنم مشتری مطلع و آگاه برای کارم خیلی بهتر است تا اینکه یک مشتری ناآگاه و بدبین داشته باشم که هر چی هم براش توضیح میدم متوجه نمیشه و با توجه به مفروضات خودش اقدام میکنه. در صورتی که مشتری آگاه و مطلع خودش از چم و چون کار آگاه هست و خودم هم راحت تر میتونم مشتری را راضی نگه دارم.