Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


یکی از مواردی که من باید در خود تغییر بدهم سرعت خواندن است، یعنی اگر لحظه ای تمکرزم به هم بریزد میبینم رسیدم به آخر درسنامه یا مقاله ای که درحال خواندنش هستم و هیچ‌چیزی متوجه نشدم .

مورد بعدی مربوط به اشتیاق برای خواندن زیاد است، برای مثال اینکه بتوانم در یک هفته کل درسنامه تفکر سیستمی را تمام کنم مرا به وجد می‌آورد .

 

و در آخر تمرین توقف است، اینکه بعد از مطالعه هر مطلب مکث کنم، بهش فکر کنم، مصداق یابی کنم و بگذارم در ذهنم جای خودش را پیدا کند .