Menu
نویسنده مطلب : محسن کشاورزرضا

مطلب مورد بحث:

شادی چیست؟ شادمانی و رضایت از زندگی چه تفاوتی دارند؟


به نظر من شادی  مقوله نسبی هست و بیشتر به فکر افراد و جهان بینی شان وابسته است. برای مثال  اگر بلیط عتبات عالیات را دو نفر یکی مذهبی و دیگری غیر مذهبی بدهند به احتمال زیاد هردو به یک اندازه از آن خوشحال نخواهند شد.

تکرار شادی ها !
به نظر من تکرار شادی ها نمیتواند الزاما رابطه مستقیمی با رضایت افراد داشته باشد چه بسا به قول معروف  خوشی بزند زیر دل شان.
ولی
تنوع  شادی در ذهن میتواند به رضایت منجر شود حتی برای شادی های تکراری…  برای مثال  ارتباط با کسی که دوستش دارید و هر بار با تنوع (هرچند کوچک) با شما برخورد می کند می تواند رضایت ذهنی را در پی داشته باشد. برعکس ارتباط با آدم آهنی که تمام حرکات و سکناتش برایمان قابل پیش بینی است چندان چنگی به دل نمی زند.

خانواده ای که آخر همه هفته هایش به یک رستوران می روند و هر بار غذای تکراری سفارش می دهند هم میتوانند شاد باشند چون  هربار با ذهنیت متفاوتی  این کار را تکرار می کنند. و همچنین است ارتباط زناشویی.

و خانواده ای هم میتواند آخر هر هفته در یک رستوران متفاوت  غذایی متفاوت بخورد اما به دلیل ذهنیت تکراری اش  شادی و لذت را تجربه نکند.

پاسخ سوالتان در مورد  هفته گذشته:
کارهایی مثل تولید محتوای شخصی ، برنامه نویسی،  برخوردهای متفاوت اطرافیان  راجع به خودم و فیدبک گرفتن هام،  موفقیت های تحصیلی و به موقع بودن در انجام وظایف  و…   لذت بخش هستند  چون همه اینها چالش های زندگی ام هستند و رضایت خاطرم را به دنبال دارند.