Menu
نویسنده مطلب : علی صراف

مطلب مورد بحث:

اثرات انجام چند کار همزمان بر روی مغز


با سلام.

این که تلاش کنیم که از زمانی که در اختیار داریم حداکثر بهره برداری را داشته باشیم، فوق العاده مهم است… و البته شاید زندگی روزمره ما را به این کار وادار کرده است.

به شخصه از این که در آن واحد حواسم به چند موضوع باشد، یا در واقع هر چند دقیقه از یک موضوع به موضوع دیگر بپرم، احساس خوشایندی دارم. باور کنید!

ضمن این که هزینه های ذهنی برای انجام چند کار همزمان را باید در نظر گرفت که احتمالا ضررش از فایده اش بیشتر است. به هر حال از بحث مفیدی که گذاشتید، سپاسگزارم. بنده رو از جایگاه افتخار به مالتی تسکینگ بودن، پایین آوردید!