- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سحر

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


از نظر من، شغل معلمی (در سطوح مختلف، از مربی مهدکودک تا اساتید دانشگاه) در رابطه تنگاتنگ با این سه موضوع (توان تشخیص فرکانس، حافظه تن صدا و حافظه ریتم) قرار دارد. چراکه این توانمندی ها تا اندازه زیادی مدرس را نسبت به حال روحی، وضعیت یادگیری، شناسایی شاگردان و… هوشیار نگه میدارد. خاطره من و دیگر دوستان هم دوره ای من از معلمی که از سطح بالایی از توانمندی در این زمینه برخوردار بود مؤید این مطلب است.

این درس مرا به یاد یکی از معلم هایم در دبیرستان انداخت. او در طول کلاس، خود را در ارتباط کلامی نزدیک با ما  قرار می داد. از روی تن صدای ما شاگردان متوجه میشد که درس را خوانده ایم، فراگرفته ایم، آمادگی برای یادگیری بیشتر را داریم و …. . در انتقال مطلب بی نظیر بود. آنچنان هنگام تدریس با تن و ریتم صدا بازی میکرد که نه تنها توجه همه ما موقع تدریس جلب میشد، بلکه زمان خواندن مجدد مطالب در منزل، با همان تن و ریتم، مطالب در ذهنمان تداعی و تکرار میشد. چنان که گویی سر کلاسیم.

به هنگام تدریس، با وجود اینکه گاهی پشت به کلاس قرار می گرفت، ولی، ضعیفترین صداها را میشنید و شناسایی می کرد.

حال روحی تک تک ما را از روی صدای آن روزمان حدس می زد؛ و البته، چون از هوش هیجانی بسیار بالایی نیز برخوردار بود، ابراز همدردی، مشاوره و راهنمایی های دلسوزانه و مادرانه او، همیشه حال بهتری را برای ما به همراه داشت.

او برای ما نماد جاذبه و دافعه بود.

این معلم عزیز، امروز در بین ما نیست.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.