Menu
نویسنده مطلب : شهرزاد

مطلب مورد بحث:

استراتژی ادغام عمودی کسب و کارها و مزایا و معایب آن


پاسخ بخش اول تمرین:
مثلا فرض کنید که من فروشگاهی دارم که در آن به فروش سازهای زهی می پردازم. (مثل تار، سه تار، تنبور)
پاسخ بخش دوم تمرین:
* ادغام رو به جلو:
مثلاً می توانم تصمیم بگیرم که از این به بعد، خودم به آموزش موسیقی با همین سازهایی که به فروششان میپردازم و احتمالاً در نواختن آنها تبحر هم دارم! به علاقمندان و هنرجویانی که از من خرید می کنند بپردازم. (مثلا می توانم بخشی ازفروشگاهم را به عنوان محلی برای آموزش موسیقی با این سازها اختصاص بدهم)
* ادغام رو به عقب:
مثلاً می توانم تصمیم بگیرم که ساختن این سازهای زهی را از این به بعد،  از استادان و هنرمندانی که سالهاست در ساختن این سازها مهارت دارند، بیاموزم و سازهایی را که قرار است در فروشگاهم به فروش برسانم، خودم بسازم. با این کار ضمن اینکه ادغام رو به عقب را انجام داده ام، شاید اندکی هم کمک به حفظ این هنر و صنعت ارزنده ی ساختن سازهای سنتی کرده باشم.