Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس مبانی طراحی سیستم فروش


شرکتی که تامین کننده تجهیزات حفاظت کاتدی می باشد

سیستم فعلی: مدیر شرکت درصدی از سود هر پروژه را به مدیر فروش اختصاص میدهد و مدیر فروش تصمیم میگیرد که پاداش را چگونه بین خود و دیگر کارمندان تقسیم کند.مدیر فروش نیز بیشترین سهم را به خود اختصاص میدهد و کمتر از نیمی از آن را بین ۳ کارمند خود تقسیم میکند.

پیشنهاد: از آنجائیکه مدیر فروش بسیار سلیقه ای عمل میکند و هیچ تلاشی برای ارزیابی کارکنان خود نمیکند بهتراست مدیر شرکت، وی را ملزم نماید تا برای هر یک از کارمندان فروش به صورت جداگانه گزارش ارزیابی تهیه کند و میزان پاداشی که برای خود و دیگر کارمندان مشخص کرده است به اوارائه دهد.

امتیازاتی که مدیر فروش برای کارمندان خود در نظر میگیرد با توجه به نیازهای آنان باشد. به طور مثال آقای مدیر فروش به یکی از کارمندان خود که ۲۰ روز مرخصی طلب داشتند  “یک روز مرخصی تشویقی” به عنوان پاداش می دهد!

چون روحیه آقای مدیر فروش به گونه ای است که پول نقش پر رنگی در زندگی وی دارد همه مسائل را از زاویه پولی بررسی میکند و به کارمندان توجه چندانی ندارد در حالی که تشویق و توجه ، انگیزه آنان را چندین برابر میکند.