Menu
نویسنده مطلب : امیر حسین تقوی

مطلب مورد بحث:

تجربه شادی و گاوداری زندگی


آیا ممکن است که کسی از دریافت سفارش خریدی به ارزش یک میلیون دلار خوشحال نشود؟ بله ممکن است! به دلیل اتلاف یا مستهلک شدن آن شادی! عملا وقتی شما به یک فرصت تجاری میرسید از لحظه ای که حس میکنید این یک فرصت جدی است ماهها طول خواهد کشید تا بر فرض درست درآمدن متغیرهای متعدد و بعد از ۱۰ بار مذاکره و بالا و پایین رفتنهای معمول به نتیجه برسید. عملا اگر این سفارش خرید ۱۰۰ واحد شادی باید به همراه داشته باشد، این ۱۰۰ واحد در طول یکسال توزیع شده و پس از مدتی تمام میشود! در واقع شاید دو ماه آخر شما با ناراحتی و استیصال در حال پیگیری باشید و روزی که آنرا دریافت میکنید نهایتا میگویید آخیش از شر اینهم خلاص شدم. این درحالی است که وقتی دارید سفارش خرید در جیب به دفتر برمیگردید و از سر لطف به جای ۱۰ هزار تومان پول آژانس ۵۰ هزار تومن به او میدهید عملا راننده تاکسی دوز بشتری از شادی را نسبت به شما تجربه خواهد کرد و احتمالا آن شب را با خانواده به خوشی جشن میکیرد در حالیکه شما ممکن است به همسرتان بگویید این سفارش لعنتی منو از پا انداخته میخوام فقط بخوابم.