Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حیدری

مطلب مورد بحث:

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟


اسم مهارت:آشپزی(هر چیزی که بشه در فر و مایکرو درست کرد و یک سری غذای ساده و جدید)

گروه مهارت:تحلیلی و کار با ابزار

معیار:بازخورد های مثبت و منفی_سرعت(زمان)درست کردن

مهارت های زیرمجموعه:مهارت کار با مایکرو و فر_مهارت کار با ابزار آشپزخونه مثل چاقو

تاثیر روی مهارت های دیگه:ارتباط با خودم و خانواده(می تونه از بقیه هم کمک بگیرم)_مهارت

تحلیلی و طبقه بندی کردن کارها(اولویت بندی)

چه نگرش ها و ارزش هایی رو باید در نظر بگیرم:قرار نیست که من توی این مهارت حرفه ای باشم ب بیشتر نگاه تفریحی دارم_این کار قرار هست که باعث کمتر شدن فشار های روانی و آروم شدنم بشه_غذا های جدید و سالم رو حتماَ امتحان کنم

دستاود برای من و اطرافیانم: قطعا با آروم شدن ذهن کار های اصلی رو میشه با خوش فکری بیشتری جلو برد_ارتباط بهتری که با اطرافیان میگیرم و انتقال حس خوب با خوب شدن خودم