Menu
نویسنده مطلب : طاهره خباری

مطلب مورد بحث:

تفاوت زبان بدن زنان و مردان


نکته ای که در آخر درس راجع به تفاوت توانایی مردان و زنان در درک احساسات بود، برام خیلی جالب و جذاب بود. اینکه زنان احساس خشم و خنثی بودن رو نسبت به مردان بهتر تشخیص می دن و مردان قدرت بیشتری در تشخیص احساس شادی دارن.

در جستجویی که در مورد این موضوع داشتم به تحقیق جالبی رسیدم که درباره برتری زنان در تشخیص احساسات منفی انجام شده.  نتایج این تحقیق نشون میده که برتری زنان در تشخیص احساسات منفی ممکنه ناشی از حساسیت کمتر مردان به محرک های احساسی منفی در مقایسه با زنان باشه. به دلیل اینکه زنان از احساسات رقیق تری برخوردار هستند، نسبت به کوچکترین محرک های منفی احساسی، حساسیت منحصر به فردی از خودشون نشون می دن و همین باعث تشخیص سریعتر و بهتر اینگونه احساسات در زنان میشه.

هر چند که در این مطالعه به این نکته هم اشاره کرده که :”دلیل اصلی اینکه چرا زنان در تشخیص احساسات منفی نسبت به مردان بهتر عمل می کنند، هنوز ناشناخته است.”