Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

ارزش‌های شما در کار و زندگی چه هستند؟ (سلسله مراتب ارزشها)


بزرگترین تعارضی که درگیر آن هستم بحث مهاجرت کردن یا نکردن است. هنگامی که مهاجرت انجام شود از دید من باعث می شود اگر قصد تغییری در کشور خودمان داشته باشیم و برویم این مسیر اکثر افرادی میشود که میروند و تغییری انجام نمیشود. از یک جهت از لحاظ علمی آنجا فوق العاده است و آدم توانایی پرورش خود در زمینه ی کاری من را دارد.