Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


تجربه من در رابطه با اطرافیانم بیشتر مربوط به مدیریت تن صدا هست

خیلی از دوستان و همکارانم را میشناسم که اگر در برقراری ارتباط های روزانه و کاری روی آن صدای خود کار کنند بازده خیلی بیشتری خواهند گرفت .

بخصوص در محیط کار و دانشگاه همیشه روی این مهارت خودم کار میکردم و تاثیر گفتگو ها و ارائه هایی که به تن صدایم در آن توجه کرده بودم، بسیار بیشتر و بهتر از بقیه میشد .