Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا درس خواندن بیشتر میتواند موجب موفقیت بیشتر شود؟

افق زمانی:
کوتاه مدت: به عنوان دانشجو/ دانش آموز با خوندن بیشتر درس احتمالا نمره های بهتری گرفته و موفقیت تحصیلی بهتری کسب میکند

بلند مدت: با فرض یادگیری کاربردی، فردی با دانش بیشتر و یادگیری بیشتر در زندگی شغلی موففقیت بیشتری کسب خواهد کرد (اگرچه المان های زیاد دیگری در این زمینه نقش دارند اما مطمئنا مطالعه و یادگیری بیشتر (نه درس خواندن بیشتر به معنای کارشناسی سپس ارشد و سپس دکتری!) کمک کننده خواهد بود)

محدوده اثر:

در  مدرسه/ دانشگاه بی شک موفقیت بیشتری نصیب شخص میشود.

در زندگی کاری با فرض یادگیری مسئله محور دانش بیشتر کمک زیادی خواهد کرد.

میپذیرم که در زندگی شخصی و نیز کاری نقش تجربه به عنوان پارامتر عمده همچنان اثرگذار است اما به این معنی نیست که دانش بی تاثیر است.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟