احمدرضا کرمی - تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس
Menu
نویسنده مطلب : احمدرضا کرمی

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


من الان مدتی است که برای بدست آوردن شغل مد نظرم به تهران اومدم .یکی از دوستان دوران لیسانسم که کرج هست رو قرار بود بعد از چهار سال ببینم .زنگ زدم بهش و رفتم دیدنش .خب بعد از احوال پرسی ازم پرسید که برای چی اومدم تهران ،که من بهش گفتم برای کار مورد نظرم .اول چون این کاری که الان میخوام بکنم به رشته ای که توش درس خوندم ربطی نداره ،سرزنشم کرد که چرا این کار رو میکنم و بعد ازم پرسید اصلا چرا نمیرم شهر خودمون و اینجوری بحث کردم و در آخر بهش گفنم که من از حرفات خیلی ناراحت شدم و تو باعث شدی سردرد بگیرم .

رویداد:دوست من با ایده کار کردن من در تهران و در رشته ای غیر از رشته خودم موافق نیست.

تفسیر:این ها فکر میکنن ما اگه بیایم تهران جای آن ها رو تنگ میکنیم و باعث افزایش جمعیت می شویم

احساس:احساس خشم و عصبانیت که اصلا به دوستم ربطی نداره من میخوام چیکار کنم .

البته قبلش فایل های صوتی محمدرضا شعبانعلی رو گوش داده بودم ولی متاسفانه به این نکته که ،برای موضوعاتی که برایمان مهم است نباید بحث کنبم و این ما را مستهلک میکنه و عزت نفسمون رو بشدت کاهش میده ،توجه نکردم و باعث شد سردرد شدیدی بگیرم .

اما الان که به اون روز فکر میکنم باید وانمود میکردم که با نظر اون موافق هستم و باهاش بحث نمیکردم .