- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : آزیتا

مطلب مورد بحث:

آیا من آینده نگر هستم؟


سلام

من با خانم آمنه موافقم، خوندن متن و فهمیدنش یکم برام سخت بود!

برای جواب به سوال ها:

(۱) آیا نشانه‌های این استعداد را در خودتان یا فرد دیگری مشاهده کرده‌اید؟

من زیاد تصویرسازی نمی کنم اما با توجه به مثالی که در بالا زده شد، من هم روی ایده های جدید فکر می کنم و برای تعصب روی باورها هم با خودم دارم تمرین می کنم که شاید قابل تغییر باشند.

– به نظر شما، چه صفاتی می‌توانند مسیر پرورش این استعداد را تسهیل کنند و چه صفاتی می‌توانند مانع آن شوند؟

شجاعت، دقت نظر، خلاقیت می تونه این استعداد رو پرورش بده

(۲) افرادی که از این استعداد بهره مند هستند، در کدام موقعیت‌های شغلی می‌توانند موفق‌تر باشند؟ آیا می‌توانید شغل‌هایی را تصور کنید که این استعداد را سرکوب کنند؟

به نظرم در سمت مدیریتی می تونن موفق باشن

(۳) اگر بخواهید یک گام بسیار کوچک، در راستای مجال دادن به این استعداد (یا کمک کردن به پرورش آن)‌ در هفت روز آینده بردارید، این گام چه خواهد بود؟

فکر می کنم با دقت به اطرافم و تفکر بیشتر