Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

پرورش استعدادها - داشته های من چیست؟


داشته من که البته با ایده گرفتن از کامنت های بسیار خوب سایر دوستان عزیز متممی بوده:

اگر مسئله ای برای من موضوعیت پیدا کند، یعنی چرایی در ذهنم شکل بگیرد و قرار باشد مسئله  ای را حل کنم، قادرم با تمام امکانات در دسترس مسئله را به صورت کریستالی حل کنم و با کنار هم قرار دادن اطلاعات بدست آمده یک تصویر کلی از واقعیت بسازم و به جواب مسئله دست پیدا کنم. ا ز طریق استعداد استقرا میتوانم از اطلاعاتم در زمینه های مختلف  برای حل مسئله استفاده کنم و علاقه زیادی دارم که به معنای پنهان پشت هر رویدادی برسم. در حل یک مسئله به شدت کمال گرا هستم و اگر برای حل آن لازم باشد به صد ها لینک مربوط و به ظاهر نامربوط سربزنم تا همه جوانب آن را بررسی کنم این کار را با صرف کمترین انرژی انجام میدهم و از این نظر روحیه ای محقق گونه دارم. در کل از نظر خودم زمانی به حل یک مسئله نایل میشوم و احساس رضایت پیدا میکنم که در آن مورد به اشباع در اطلاعات رسیده باشم و لحظه ای که این اتفاق بیفتد، اعتماد به نفس فوق العاده بالایی پیدا میکنم و باور دارم که هیچ کس  در آن زمینه خاص یارای رقابت با من را ندارد. این از آن دست توانمندی هایی است  که من میتوانم با اطمینان بگویم که اسم کمتر کسی در این لیست قرار میگیرد و من از این نظر دارای مزیت رقابتی کاملا پایداری هستم.

برای توضیح مسئله به دیگران از آنجایی که  به تمامی جنبه های مسئله احاطه کامل دارم بنابراین میتوانم بهتر از هر کس دیگری مطلب را برایشان روشن کنم. به این صورت که اول با طرح مشکل ونیاز به حل آن ذهن آنها را درگیر موضوع میکنم و سپس با نقشه ای از پیش تعین شده و خط سیری شفاف و مشخص ( استراتژی حل مسئله ) کم کم راه حل را برایشان توضیح میدهم. من قادرم تمامی سوالاتی که ممکن است در ذهن کسانی که درگیر حل مسئله هستند را به خوبی پیش بینی کنم، و میتوانم  ذهنشان  را با خودم به گونه ای همراه کنم که شیوه حل مسئله آن قدر جذاب باشد که نخواهند از این سیری که من برای حل آن طراحی کردم،انحراف پیدا کنند. من قدرت انتقال خیلی خوبی دارم و با علائم چهره و زبان بدنم و قدرت بیانم به خوبی میتونم منظورم را برسانم به نحوی که تمام کسانی که به صحبت های من توجه دارند دقیقا یک مفهوم  را برداشت کنند.

داشته دیگرم احساس مسئولیت پذیری به شدت بالای من است به حدی که اگر مسئولیت کاری به عهده من گذاشته شود من با اطمینان میگویم که حتی خود کسی که این مسئولیت را بر عهده من قرار داده است اگر قرار بود این کار را انجام دهد، قطعا دلسوز تر من عمل نمیکرد و من در حد توانم  تمام تلاشم را میکنم که از پس آن کار بربیایم.

داشته دیگرم صداقتم است. به نظرم فقط  یک انسان هوشمند است که میتواند صادق باشد. حتی مواقعی که منافع من در خطر بوده و من از نظر روحی واقعا تحت فشار بودم  و اطرافیانم گفتن حقیقت را یک حماقت میدانستند و تمامی شرایط میتوانسته دورغ گفتن من را توجیه کند، من حقیقت را در کمال صداقت گفته ام و هیچ گاه از بیان آن احساس پشیمانی نکردم. آسودگی وجدان که در اثر گفتن حقیقت نصیبم شده و عزت نفس من را حفظ کرده ارزشمند ترین دارایی من است.

داشته دیگرم یادگیری است. ذهن من همیشه به دنبال یادگیری تجربه های ارزشمند از هرکسی است. من قادرم از هرکس، درسی و تجربه ای برای خودم بیاموزم. برایم سن و جایگاه اجتماعی طرف مقابلم هیچ اهمیتی ندارد. من میتوانم در بدترین موقعیت ها هم میوه ای از آن شرایط برگیرم.