Menu
نویسنده مطلب : علی رضایی

مطلب مورد بحث:

عصر محتوا | ایستگاهی جدید برای قطار توسعه


شاید فشار زیادی را تحمل کرده و اذیت شده باشید اما واقعا در همین متن و در قسمت آخر گزارش تحلیلی عصر محتوا جواب شما گذاشته شده است. بسیاری از محدودیت های انسانی محدودیت های ذهنی هستند که یا خودساخته اند یا دگرساخته.

برای دغدغه دوم هم پیشنهادم تمرین نگرش فراوانی ست! شما اگراز محتوای شخصی دیگر تغذیه کنید و دیگری از محتوای شما، آیا شما بازهم نمی‌توانید از محتوای جدید تغذیه کنید؟! و به نظر من این کار جریان اطلاعاتی ایجاد می‌کند و در نهایت کسی که تجربه اش در این زمینه بیشتر است و بیشتر پیگیر است موفق می‌شود. در این حالت شما تجربه بیشتری دارید در تولید محتوا اما پیگیر بودن شما به همین نگرش فراوانی تان بستگی دارد و نداشتن نگرش محدودیت.

سلامت و پیروز باشید.