Menu
نویسنده مطلب : سیمین ابراهیمی

مطلب مورد بحث:

تصمیم گیری شهودی | نقش انتخاب سوال کلیدی درست در تصمیم گیری بهتر


سلام دوستان عزیزم

مسالۀ من در طی این سالهایی که از مترو استفاده می کنم، چندین خریدی بود که داشتم و حس بد و ناخوشایندی که وقتی با کیفیت نامطلوب آن محصول مواجه می شدم در من بوجود می آمد. (این حس که پولم را دور ریخته ام و هنوز نمی توانم انتخاب مناسبی در هنگام خرید داشته باشم)

به نظرم وقتی چیزی که می خرم صرف نظر از احتیاجی که به آن محصول دارم در لایه های زیرین، به دست آوردن و رسیدن به حس خوب در من است – اینکه هنگام استفاده از آن محصول رضایت خاصی در من ایجاد شود- و با خرید از مترو وقتی با کیفیت نامطلوب آن مواجه می شدم و به تبع آن احساس ناخوشایندی که در من بوجود می آمد، تصمیم گرفتم با طرح سوال کلیدی به خریدهای اینچنینی خاتمه بدهم تا بتوانم حس خوب خرید کردن را تا مدتها پس از استفاده از آن محصول با خود به همراه داشته باشم.

پس: مسالۀ من حس ناخوشایند بعد از خرید و هنگام استفاده از آن بود.

حال سوال کلیدی من:

برای خرید محصول مورد نظر می توانم به کدام یک از فروشگاههای عرضه کننده آن محصول بروم تا بتوانم محصولی با کیفیت خریداری کنم تا برایم حس رضایت و آرامش پایدارتری را از خرید خود به ارمغان بیاورد؟

محمد تقی گرامی ممنونم از دقت نظر شما که باعث شدید دومرتبه به تمرین فکر کنم و سوال کلیدی خود را بیابم. امیدوارم پاسخم درست باشد.