Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

طراحی سیستم فروش - درس 4: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور


۱-ویژگی فرهنگ رفتار محور :

– در مجموعه هایی که فرهنگ رفتار محور حاکم است مدیران همیشه به دنبال تحمیل عقاید خود هستند در نتیجه جلسات شرکت به صورت صوری برگزار میشه .

– در این سازمان ها کارمندانی پرورش پیدا میکنن که توانایی تصمیم گیری ندارن ؛ خلاقیتی ندارن و هدفشون رشد فردی و رشد سازمان نیست بلکه تنها به فکر راضی کردن مدیران خود به هر شکلی هستند

– افراد همیشه کارمند باقی می مانن مگر اینکه بتوانند رضایت مدیران خود را جلب کنن و این توانایی را در خودشان نمیبینن که در شرکت های دیگه بتوانن جایگاهی برای خود پیدا کنن

۲- در چه سازمان فرهنگ رفتار محوری موثرتره؟

در دنیای پرشتاب امروز برندها و کمپانی ها به دنبال حمل اضافات نیستن پس نه افراط در نتیجه محوری براشون چاره سازه نه رفتار محوری اما در سازمان های دولتی که انگیزه برای پیشرفت خیلی پایینه فرهنگ رفتار محوری میتونه با دوام باشه و شاید در برندها ، در قسمت پشتیبانی اون هم نه به صورت افراط گونه از فرهنگ رفتار محوری بتوان کمک گرفت و افراد پشتیبان طبق چارچوب و اصول شرکت با مشتریان خود رفتار کنن اما توانایی خلاقیت و تغییر در تصمیم گیری را هم داشته باشن