Menu
نویسنده مطلب : مهرداد ایرانپور

مطلب مورد بحث:

آرکتایپ‌های سیستمی | موفقیت سهم موفق‌هاست


تجربه ای که در این زمینه دارم مربوط به یک شرکت خدماتی در حوزه تبلیغات هست .

در این شرکت کارمندی بود که حدودا شش ماه قبل از ما وارد شرکت شده بود و دکتری کشاورزی خوانده بود ولی به دلیل آشنایی با یکی‌ از مدیران شرکت جذب شده بود .

وقتی من و دوستم با تحصیلات و تجربه مرتبط وارد شرکت شدیم حدودا دو سال با این شرکت فعالیت داشتیم و در طول دو سال تجربه های متفاوتی بدست آورده بودیم ولی همیشه در پروژه ها و برنامه های که شرکت برگزار می‌کرد این خانم به عنوان مسئول انتخاب میشد و دلیلش این بود که چون اوایل کار شرکت ایشون جذب شده بود و آن موقع برای پروژه های ساده به عنوان مسئول عملکرد خوبی داشت اینبار برای پروژه های تخصصی هم این خانم را مسئول می دادند و با اینکه کل کار پروژه توسط ما انجام می‌گرفت ولی در نهایت باز این اتفاق تکرار میشد و ما از نداشتن یک مدیر تخصصی گله مند بودیم .