Menu
نویسنده مطلب : وحید نصیری

مطلب مورد بحث:

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم


آیا این خود ما هستیم که به زندگی مان شکل می دهیم یا زندگی ما برساخته ای از اخلاق اجتماعی ، عقاید و سایر عناصر بیرونی است ؟ آیا انتخاب های ما در تصمیمات مهم فردی و اجتماعی صرفا انتخابی برای خودمان است یا آنکه ما در هر انتخاب به نحو ضمنی مهر تاییدی بر ارزش بودن یک انتخاب دست می زنیم ؟ که اگر اینگونه که در آخر آمد باشد ، تک تک ما انسانها با انتخاب های فردی مان در قبال اجتماع انسانی مسئولیت داریم و این مسئولیت دلهره اور است.
و در نهایت اینکه آیا هر کدام از ما پیش و بیش از انتخاب های خودمان به عنوان مصداقی از انسان هیچ معنا و مفهوم دیگری داریم ؟
به من حق بدهید که در میانه این افکار کتاب کم حجم اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر سارتر را بخوانی و با تفکر مبنایی و هیجان آور او آشنا شوی
از متن کتاب ((
...بشر هیچ نیست جز آنکه از خود می سازد ، این همان اصل اول اگزیستانسیالیسم است.
اکنون باید دید در اگزیستانسیالیسم ، معنی تقدم وجود بر ماهیت چیست ؟ این به این معنا است که بشر ابتدا به وجود می آید ، متوجه خود می شود ،در جهان سر بر می کشد و سپس خود را می شناساند یعنی تعریفی از خود به دست می دهد
این بدان سبب است که بشر نخست هیچ نیست.سپس چیزی می شود ، یعنی چنین و چنان می گردد و چنان می گردد که خویشتن را چنان می سازد.
…بشر هیچ نیست جز آنکه از خود می سازد ، این همان اصل اول اگزیستانسیالیسم است.
بشر پیش از هر چیز طرحی است که در درون گرایی خود می زید… هیچ چیز دیگری پیش از این طرح وجود ندارد و برای او سرنوشتی مقدر نیست))

حقیقتش را بخواهید این متن ۲۹۵ واژه ای متنی ۱۶۰۰ واژه ای است. هی کاستن و افزودن به واژه ها بعد از این تمرین به اهمیت بازخوانی متعدد متن پی بردم و اینکه اگر هر دفعه متن خودت را بخوانی شاید تصور کنی بهتر از اینها می توانستی مطلبت را بنویسی.

 

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟