Menu
نویسنده مطلب : وحید مهدوی

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


برای من به شخصه در بیشتر مواقع کارم نسبت به حضور در فعالیت های اجتماعی بشردوستانه در اولویت بالاتری بوده. خیلی وقت ها بعد از رسیدن به هدف هایی که برای خودم داشتم به این فکر می کنم که:

آیا موفقیت کاری و اقتصادی مهم تر هست یا مشارکت در امور اجتماعی و تاثیر گذاری در جامعه؟

آیا موفقیت در این هدف هایی که دنبال می کنی، دلیل خلقتت بوده؟

آیا رضایت حاصل از کمک به اقشار کم توان و بی بضاعت با دوام تر است یا رضایت موفقیت شغلی؟