Menu
نویسنده مطلب : سحر هاشمی

مطلب مورد بحث:

مثال‌هایی از رفتار متقابل در تحلیل رفتار


بالغ بالغ:

از فردی که تو فیزیک خیلی خبره بود پرسیدم در مورد تحقیق هایزنبرگ و پدیده مشاهده گر بیشتر برام توضیح میدی؟ و اون شروع به توضیح کرد

والد کودک:

مامانم: بهت افتخار میکنم. خوشحالم موفقی. من خوشبختم که دغدغه بچه هام رو ندارم

کودک کودک:

دیر رسیدم خونه. دیدم برادرم رفته تو اتاقش تنهایی فیلم نگاه میکنه. رفتم تو اتاقش گفتم: چقدر دلت برام تنگ شده بود؟ گفت: خیلی. حتی میخواستم بهت زنگ بزنم بگم زودتر بیا

والد والد:

-وقتی یه پراید قیمتش اینه همه باید نه به خودرو بگن…

– مردم این روزا همش به فکر منفعت خودشون هستن،تازه کجاش رو دیدی. بدتر هم میشه