Menu
نویسنده مطلب : شهرام

مطلب مورد بحث:

ابراز وجود و مهارت جرات ورزی (صراحت و قاطعیت)


به نظر من ما همه این سه رفتار انفعالی -ابراز وجود و تهاجمی رو به تناوب در طول روز انجام میدیم هنر ما اینه که تشخیص بدیم کجا و چه جوری این رفتار هار و نشون بدیم و سعی کنیم بیشتر به سمت اعتدال و ابراز وجود بریم . من زمانی که موضع مشخصی ندارم در مورد یک موضوع و ابهام داره برام و اطلاعات زیادی ازش ندارم  و نمیتونیم محیط اطراف و دیگران رو به خوبی تحلیل کنم در موضع انفعالی قرار میگیرم.زمانی که مهارت نه گفتن ندارم در موضع انفعالی قرار دارم .

من بیشتر در موقعی که بزرگان نظر میدن در موضع انفعالی هستم و بعضی مواقع از این موضوع ناراحت شدم و فکر میکنم که بهتر بود از موضع انفعالی به سمت ابراز وجود حرکت میکردم بهتر بود.