Menu
نویسنده مطلب : توانا

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


سیاسی : نمیتوان نظر متفاوتی داشت ( کرسی های آزاد اندیشی بر پا نمیشوند)

اجتماعی : افرادی که آماده سوء استفاده از غفلت من و ایچاد نفع برای خودشان هستند کم نیستند.

اقتصادی : بدلیل تعداد بالای متولدین دهه شصت و سردرگمی تعداد زیادی از آنان در انتخاب شغل ، در آینده نزدیک به بحران اقتصادی-اجتماعی تبدیل خواهد شد.

فرهنگی : نوجوانان با توجه به نظام آموزشی اگر دوست یا اطرافیان خوبی نداشته باشند به بیراهه خواهند رفت.

علمی :دانش کمتر درخدمت محیط زیست  و بیشتر درخدمت حوزه اقتصاد است.