Menu
نویسنده مطلب : رویا جناب

مطلب مورد بحث:

هنگام گفتگو با خود، در خودتان هستید یا کنار خودتان؟


شاید بتوانم یکی از جالب ترین و شگفت انگیزترین روش گفتگوی درونی که من انجام داده ام را بگم گفتگو با دست مخالف نوشتاریتون است. به اینصورت که مثلا من دست چپ هستم و شروع میکنم به نوشتن درمورد مسئله ای که تو ذهنم هست و مخاطب بخش دیگر وجودم هست وقتی نوشته ام تموم شد، شروع میکنم با دست دیگه ام (دست راست) بررسی میکنم نوشتم را یا حتی یک جاهایی از نوشته خودم را مورد نقد قرار میدهم به یکسری از قسمت های نوشتم پاسخ میدهم شاید نتوانم دست خط خودم را با دست مخالف بخوانم ولی حقیقتا به جواب های شگفت انگیزی رسیدم. این روش را از کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید (جفری یانگ)الهام گرفتم