Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

سیلوگرام - استعداد یادگیری کلمات در زبان های دیگر


من از خواندن زیان انگلیسی بسیار لذت می برم بخصوص وقتی متن های ادبی می خونم برام یه جور مکاشفه است حس اعتماد به نفس هم بهم میده وقتی می بینم قشنگ میفهممش ویکی از اهدافم از یادگیری زبان انگلیسی خواندن متن های ادبی به زبان اصلی آنهاست چون بسیار بسیار بیشتر از ترجمه  به آدم حس و مال بهتری میده… من به خودم امتیاز خوب رو از بین امتیازهای ضعیف متوسط خوب بسیار خوب و عالی می دهم. علتش اینه که تمرکزم در فراگیری یک زبان پایینه یعنی به خودم زحمت نمی دهم با دقت کامل به اطرافیانم گوش دهم و زبانهای آنها رو بیاموزم این نمی دونم به کجا برمی گرده یعنی من باید این مهارت رو کسب کنم که تمرکزم رو افزایش بدم و اونوقت شاید خیلی از استعدادهام بروز پیدا کنه. چون حس می کنم حتی خود استعدادهای مختلف تمرکز در اونها نقش مهمی داره و با تمرکز رابطه مستقیمی دارند.