Menu
نویسنده مطلب : یاسمن احمدیان

مطلب مورد بحث:

تجربه ذهنی - بازگشت به دنیای نخستین


باسلام ،

فکر کردن به این وضعیت از همان ابتدای کار مر ادچاروحشت و اضطراب کرد . شاید برای خیلی ها خنده دار باشد.اما برای من وقتی خواندم که فرض کنید لباس هم اختراع نشده بود ، بسیار زجرآور آمد. بگذریم،،،

اگر انسانها با همین دانش فعلی بخواهنددر آن سرزمین زندگی کنند به نظرمن حتی با نبود هیچ ابزاری ،،، زمان زیادی طول نمی کشد که راه حلهای مناسب را پیدا خواهند کرد ، ابتدا با ساخت انواع و اقسام ابزار ،  لوازم موردنیاز خود را خواهندساخت و در مدت زمان کوتاهی به انواع تکنولوژی ساخت دستگاهها هم دست پیدا خواهند کرد . اما موردی که خیلی اهمیت دارد روابط فی مابین انسهاست دوست دارم تصور کنم که دیگر ما انسانها به مرزها و خط کشی ها در سرزمینمان اهمیت ندهیم و قادر باشیم در جهانی عاری از خشونت با همکاری و مهربانی زندگی کنیم ، البته میدانم که تصور من بسبار ایده آلیستی و آرمانی است. اما اگر این شرایط تحقق پیدا کرد ، به نظرم اصلا لازم نیست که خودرو مورد نظر و شرط گذاشته را هم درست کنیم. در همان سیصد هزار سال گذشته زندگی می کنیم.