- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حاجی پور

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


با سلام

روز همگی بخیر و شادی

به نظر من  وقتی که ذهنیت ما نسبت به کاری که انجام میدیم مثبت باشه و ما به رضایت کامل برسیم دیگران هم (البته دوستان و نزدیکان) کم کم ما را باور می کنند که راه درستی را انتخاب کردیم.

ولی مهمترین چالش و چیزی که باعث نامیدی ما میشه شرایط محیطی است .

افرادی که از موفقیت تو خیلی دلخور شدن و حسادت  می کنندو نوع رفتاری که باهات دارند کل انرژی آدم را میگیره  تنها راهش فقط دور شدن از این آدم ها ست که بتونی بهتر فکر کنی و راهت را ادامه بدهی.

 

با آرزوی موفقیت برای همه