Menu
نویسنده مطلب : شبنم

مطلب مورد بحث:

هشت خرده مهارت برای تصمیم گیری بهتر و حل مسئله


وقتی این مهارت هشت گانه را بررسی می کردم  به این نتیجه رسیدم که 

به نظرم ترس های من باعث می شود که در اتفاقات اساسی زندگیم نتوانم باید و شاید عمل کنم و این باعث می شود در زندگی نمونه زنده

گاهی اوقات، ما تنها یک راه پیش رو داریم. اما متوقف می‌شویم و احساس می‌کنیم که با یک تصمیم مواجهیم.

باشم ، شاید این سری افراد مثال بارز انسان هایی باشند که بیشتر حسرت کارهایی که انجام نداده را دارند تا کارهایی که انجام داده .

من فرصت های زندگی خود را یکی یکی از دست دادم چون از اقدام به کارهایی که درست بود خودداری کردم البته با توجه به اینکه انتظاری که از خود دارم زیاد است و این ایده آل گرایی باعث می شود متوقف شوم نه به دلیل اینکه قدرت تصمیم گیری نداشتم بلکه تقریبا در این مراحل هشت گانه خوب عمل می کنم واغلب می دانم کار و راه درست چیست و اغلب با احساسات واقعی در وجود خودم زندگی کردم و به دلیل اینکه رابطه خوبی با خود دارم می دانم چه می خواهم و چه چیز مرا راضی تر می کند ولی به دلایل مختلف مثل تنبلی ، احساسی شدن ، حفظ وضعیت موجود ، ترس از شکست ، ترس از طرد شدن و ترس از مواجهه با مسائل مبهم و ترس از مواجهه شدن با سختی ها و مسائل و مشکلات … اقدامی برای انجام تصمیمات زندگی ام نمی کنم. 

اگر از این مهارت های هشت گانه بخواهم موردی که بیشتر در آن نقطه ضعف دارم بیان کنم

۷- تحمل ریسک من چقدر است ؟ یکی از موارد قابل اتکا در بین این سوالات باشد . 

۵– برای بدست آوردن هر چیزی ، چه چیزهایی را باید از دست بدهم ؟

از کودکی یادم هست موقع بازی شطرنج چنان با احتیاط بازی می کردم که حد نداشت و به سختی حاضر می شدم مهره ای را از دست بدهم و در کل به حفظ وضعیت فعلی تمایل دارم .

وقتی می خواستم این تمرین را حل کنم تا حدودی علت های اقدام هایی که انجام ندادم برام گنگ بود ولی الان عدم شجاعت را شاید دلیل اصلی اقداماتم می دونم .