Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

کارآفرینی در ایران و علت‌های شکست آن | فایل صوتی برای دانلود


ضمن سپاس از شما به جهت ارائه این درس بسیار وزین و سودمند در این قالب شکیل به جهت حل تمرین پاسخی که به ذهنم میرسد و در مواجه با بسیاری از کاآفرینانی  که در کار و ایده خود موفق شده و یا اینکه به دام خود موفق پنداری افتاده اند، مشاهده نموده ام ،این است که پس از این مرحله به دام خودکامگی می افتند و در بیشتر مواقع آنچه را که درست می پندارند (به سبب همان موفقیت قبلی ) آن را درست و نزدیک به واقعیت گرفته و براساس آن عمل می کنند و علیرغم داشتن مشاوران بسیار و صرف هزینه برای ایشان ، عملا به راهی که خودشان تشخیص می دهند میروند .

نکته دیگری که دوست دارم مطرح نمایم این است که کلمه کارآفرین و کارآفرینی متاسفانه در کشور ما به همان عاقبت کلمه و عنوان(( دکتر)) و ((مهندس )) دچار گردید وآنقدر که برای تفاخرو مدح اشخاص از آن استفاده کرده اند دیگر چیزی از مفهوم آن باقی نمانده است .