Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا امامی

مطلب مورد بحث:

آیا دوستان‌تان هنگام حمایت عاطفی از شما، اصول اولیه را رعایت می‌کنند؟


تا امروز از این زاویه نگاه نکرده بودم و تصورم بر این بود که شیوه‌ی LPC مفیدتر هست و نشان از فرهیختگی فرد داره!

من برای نزدیکانم عموما از LPC استفاده می کردم (مخصوصاً وقتی که مشکل پیش اومده رو قبلاً پیش‌بینی و گوشزد کرده بودم) ولی برای غریبه‌ها و نزدیکانی که بنا به شرابچیطشون نیاز به محبت و دلداری بیشتر دارند از HPC و MPC استفاده می کردم (اما تصور می کردم چندان مفید نیست!).

دوستانی دارم که به شیوه‌ی HPC حمایت می کنند و درحال حاضر بیشتر قدرشون رو می دونم.