Menu
نویسنده مطلب : فرید سیف اللهی

مطلب مورد بحث:

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟


چه مصداق‌های سازنده یا مخربی از تحلیل‌ های انتزاعی یا درک انتزاعی در ذهن دارید؟
درک انتزاعی هیتلر از یهودیان که ریشه  در دوران کودکی او داشت جنگ جهانی دوم را به راه انداخت!
و البته نمونه مفید تحلیل انتزاعی کاری است که مربیان فوتبال برای درک ساختار فوتبال تیم حریف انجام می دهند

چه نمونه‌‌هایی از تحلیل‌ها یا افراد را می‌شناسید که تحلیل انتزاعی آن‌ها را قدرتمند و شاخص کرده است؟
شیخ اشراق سهروردی که با ترکیب مفاهیم فلسفی  و اساطیر ایرانی خیل عظیمی از امکانات بصری را برای درک این مفاهیم به کار گرفت

انتزاع کجا می‌تواند به یک دام برای توسعه مدل ذهنی ما تبدیل شود؟
زمانی که توان تشخیص انتزاعات را از دست دهیم و آنها را خود کیفیات یا مفاهیم بپنداریم