Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

تعریف سیستم و تفکر سیستمی


با شناختی که من پیدا کردم  نسبت به جامعه و سیستم هایی که  با اونها برخورد داشتم، وقتی انسان به صورت یک عامل موثر در یک سیستم مطرح میشه آنالیزو شناخت اون سیستم رو پیچیده تر میکنه، چون اعتقاد دارم آدم ها هرچند بشه تو دسته بندی های مختلف قرارشون داد ولی اتفاقات روزمره اونها  که نوعا ما از اونها بی خبر هستیم روند برخورد و عکس العمل اونها رو تغییر میده و به صورت عادی ما با آدم هایی در طول روز در ارتباط هستیم که همین رفتار های روزمره ای که در کنار هم قرار میگیرن شخصیت اونها رو شکل میدن.

خوشحال میشم که در مورد این جنس سیستم ها، نحوه ی همسو سازی و رفع مشکل (Problem Solving) اونها بیشتر توضیح بدین.